Vuosikokouspöytäkirja 14.10.2017

14.10.2017

SUOMENSELÄN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:N VUOSIKOKOUS

Kokous pidettiin Lauantaina 14.10.2017 klo 14.00 alkaen, Kuortaneella Kuurnassa.

Läsnä: Jaakko Leikkainen, Kimmo Ojanperä, Tero Virtala, Ari Saari, Samuli Toivola, Antti Katajamäki, Jussi Ojala, ja Ari Maansalo.

KOKOUKSEN KULKU:

 1. Kokouksen avasi: Jaakko Leikkainen  
 2. Järjestäytyminen 
 • puheenjohtajaksi valittiin: Jaakko Leikkainen 
 • sihteeriksi valittiin: Kimmo Ojanperä 
 • pöytäkirjantarkistajiksi valittiin: Ari Saari ja Tero Virtalasamat henkilöt toimivat äänten laskijoina 
 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: Kokouksesta on ilmoitettu kerhon nettisivuilla ja sähköpostilla sekä kerhon omassa whats up ryhmässä: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 2. Asialistan hyväksyminen: Asialista hyväksyttiin.
 3. Käsitellään tilikausi 2015-2016:

 Viimeinen tilikausi oli alijäämäinen ja todettiin että kerhon strategiaa oli noudatettu.

 Hyväksytään tilit ja annetaan hallitukselle vastuuvapaus:

 Kerhon varoja on käytetty hyväksyttävällä tavalla, tilit hyväksytään ja annetaan hallitukselle vastuuvapaus.

 1. Toiminnan tarkastajat ja rahaston hoitaja:Toiminnan tarkastajaksi valittiin Marjo Silvonen, Reino Mäkinen. Varalle valittiin Ari Saari ja Samuli Toivola  
 2. Päätettiin jäsen maksuista:

Kerhon jäsenmaksu kerätään kaikilta uria käyttäviltä kelkkailijoilta, jolla katetaan reitistön lanauksesta ja kunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Jäsenmaksu on kaudelle 2017-2018

40 euroa, ja lisäperheenjäsen maksu on 20 euroa/kpl. Viikkolupa poistetaan, ja otetaan tilalle ”päivämaksu”, joka on 10 euroa/päivä.

 1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta: Kauden 2017-2018 hallitus on: Jaakko Leikkainen, Pirkka Alahäivälä, Kimmo Ojanperä, Jussi Ojala, Samuli Toivola, Antti Katajamäki, Tero Virtala, Pasi Jokela, Ari Saari, 
 • Puheenjohtajana jatkaa Jaakko Leikkainen, ja varapuheenjohtajana Pirkka Alahäivälä.
 1. Nimenkirjoitusoikeus Nimenkirjoitusoikeus Suomenselän moottorikelkkailijat r.y:n toimintaan on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. 
 2. Urat ja niiden kunnostus Edellisen vuoden tapaan tarjoamme E-P MoKelle lanausmaksua 50e/kerta välille
 • P-joki-Alavus Abc. Jotka E-P Moke laskuttaa kauden 2018 päätyttyä. 
 • Saatiin kaupungeilta reittiavustusta yhteensä 2200e, jolla katetaan reittimerkkien ja urien korjaustarpeita.
 • Uusitaan teiden ylityskohtien merkit, ja opasteet kauden 2017/2018 aikana.
 1. Muut asiat -Suunniteltiin pidettäväksi kansalliset MK-Sprint kisat helmi/maaliskuun vaihteessa. Ideana olisi se, että saataisiin ihan normaaleja kelkkailijoita osallistumaan kisaan, jonka johdosta kisat pidettäisiin kansallisena, sekä osallistumismaksu alhaisena. Paikkana tulisi olemaan Lehtimäki, tai mahdollisesti joku muu paikka missä on lunta.-Mietittiin, että olisiko seuralla mahdollisuutta järjestä 2018 syksyllä sänkicrossia tai sänkikiihareita, ja missä sellainen toteutettaisiin.-Hallituksen uusimisesta päädyttiin samaan kuin edellisvuoden kokouksessa, että mikäli hallituksessa istuva haluaa erota, on hänen etsittävä seuraaja itselleen, tällä taataan täyden hallituksen pysyminen.

Kokous päättyi 15:30