Vuosikokouspöytäkirja 28.12.2016

28.12.2016

SUOMENSELÄN MOOTTORIKELKKAILIJAT RY:N VUOSIKOKOUS

Kokous pidettiin Keskiviikkona 28.12.2016 klo 18.00 alkaen, Alajärvellä Cafe Pandorassa.

Läsnä: Jaakko Leikkainen, Kimmo Ojanperä, Samuli Toivola, Janne Vainionpää, Antti Katajamäki, Pirkka Alahäivälä, Pasi Jokela, Jussi Ojala

KOKOUKSEN KULKU:

Kokouksen avasi: Jaakko Leikkainen

1. Järjestäytyminen 

– puheenjohtajaksi valittiin: Jaakko Leikkainen

– sihteeriksi valittiin: Pirkka Alahäivälä

– pöytäkirjantarkistajiksi valittiin: Samuli Toivola ja Antti Katajamäki, samat henkilöt toimivat äänten laskijoina.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus:

– Kokouksesta on ilmoitettu kerhon nettisivuilla ja sähköpostilla sekä kerhon omassa whats up ryhmässä: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Asialistan hyväksyminen: Asialista hyväksyttiin.

4. Käsitellään tilikausi 2015-2016:

 – Viimeinen tilikausi oli alijäämäinen ja todettiin että kerhon strategiaa oli noudatettu.

5. Hyväksytään tilit ja annetaan hallitukselle vastuuvapaus:

– Kerhon varoja on käytetty hyväksyttävällä tavalla, tilit hyväksytään ja annetaan hallitukselle vastuuvapaus.

6. Toiminnan tarkastajat ja rahaston hoitaja:

– Toiminnan tarkastajaksi valittiin Risto Lamminaho, Reino Mäkinen. Varalle valittiin Pirkka Alahäivälä ja Samuli Toivola.

7. Päätettiin jäsen maksuista:

– Kerhon jäsenmaksu kerätään kaikilta uria käyttäviltä kelkkailijoilta, jolla katetaan reitistön lanauksesta ja kunnostuksesta aiheutuvia kuluja. Päätimme kokeilla kaudelle 2016-2017 jäsenmaksun alentamista. Uusi jäsenmaksu on 40 euroa/kpl, lisäperheenjäsen maksu on 20 euroa/kpl. Viikkolupa reiteillemme on 20 euroa, joka on voimassa myöntämispäivästä seuraavat 7.vrk.

8. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta:

– Vanhoina hallituksen jäseninä pysyivät: Jaakko Leikkainen, Pirkka Alahäivälä, Kimmo Ojanperä, Jussi Ojala, Samuli Toivola, Antti Katajamäki, Tero Virtala, Pasi Jokela, Pasi Ylätalo

– Pois jäivät: Marko Ojala ja Risto Jalkanen

– Uusina jäseninä tulivat: Ari Saari Alavudelta ja Janne Vainionpää Töysästä

– Puheenjohtajana jatkaa vielä tämän kauden Jaakko Leikkainen, ja varapuheenjohtajana Pirkka Alahäivälä. Ensikaudelle 2017-2018 valitaan uusi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jonka valinta tapahtuu seuraavassa vuosikokouksessa.

9. Nimenkirjoitusoikeus

– Nimenkirjoitusoikeus Suomenselän moottorikelkkailijat r.y:n toimintaan on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

10. Urat ja niiden kunnostus

– Edellisen vuoden tapaan tarjoamme E-P MoKelle lanausmaksua 50e/kerta välille P-joki-Alavus Abc. Jotka E-P Moke laskuttaa kauden 2017 päätyttyä.

– Syksyllä tehtiin usealla paikkakunnalla risusavottaa ja opasteita, jonka johdosta urat pitäisivät olla kunnossa. 8.10.2016 pidimme kelkkapalaveria, jossa jaettiin vastuualueet urillemme. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on tarkastaa aina ennen kauden aloitusta, uraston kunto ja mahdolliset korjaustarpeet, sekä raportoida siitä eteenpäin.

11. Muut asiat

– Suunniteltiin pidettäväksi Ykkös safarit etelän hiihtoloman alkuun (18-19.2.2017) väliselle viikonlopulle, ja kysellään kerhon jäseniltä mielipidettä tapahtuman järjestämiselle.

– Kokouksessa olleiden keskuudessa tapahtuma sai 100% kannatuksen, mutta lopullinen päätös safarille päätetään tammikuun 2017 puoleen väliin mennessä, kun nähdään lumitilanne.

– Nettisivuja pitää uudistaa, ja samalla kehittää uudempiaikaiseksi (mobiiliversioksi)

– Mikäli hallituksessa istuva haluaa erota, on hänen etsittävä seuraaja itselleen, tällä taataan täyden hallituksen pysyminen.

12. Kokous päätettiin klo: 19:30