Rautateiden tasoristeyksien ylittäminen

22.11.2008

Vuoden 2008 alussa astui voimaan uusi ratalaki, joka kieltää rautateiden tasoristeyksien ylitykset (Ratalain 17§ 6 momentti).

Suomenselän Moottorikelkkailijat Ry:n urat päättyvät n. 100 metriä ennen rautateitä. Emme ota vastuuta urien käyttäjistä, jotka ylittävät rautatien!